Största direkttillgängliga sortiment i Europa!
Kostnadsfri tur- och returfrakt  
30 dagars returrätt  
visa alla resultat
0
Varukorg
 
Varukorgen är tom.
0
0
Solglasögon
Glasögon
Sportglasögon

 
 
 

Allmänna affärsvillkor

 
Hem  > Allmänna affärsvillkor
Allmänna affärsvillkor
 

§1 Giltighetsområde

(1) För avtal rörande försäljning och leverans av rörliga föremål (nedan kallade ”vara”) mellan dig som kund och oss, Edeloptics GmbH, Straßenbahnring 19a, 20251 Hamburg, Tyskland gäller utan undantag nedanstående Allmänna Affärsvillkor (nedan kallade ”AAV”) i den version som var aktuell när avtalet ingicks. Avvikelser därifrån gäller som ”ej godtagna”, såvida vi inte uttryckligen samtycker till den avvikande versionen. (2) Dessa AAV gäller bara för förbrukare enligt § 13 tyska civillagen BGB. Förbrukare enligt § 13 BGB är varje naturlig person som ingår en affär som inte kan anses vara en del av övervägande industriell eller självständigt yrkesmässig verksamhet.

§2 Erbjudande, beställning och avtalsingång

(1) Presentationen av våra produkter i vår webbshop, i prospekt, annonser och annan reklam samt i våra butiker i Hamburg och Buxtehude, Tyskland, innebär inte ett juridiskt bindande anbud utan bara en erbjudan att avge ett sådant anbud (så kallad invitatio ad offerendum).
(2) Du beställer i vår webbshop genom att utföra följande beställningsmoment:

 • Genom att klicka på fältet ”Lägg i varukorgen” eller "Beställ med recept" lägger du utan förbindelse artikeln i varukorgen.
 • Genom att dra markören över fältet ”Varukorg” (s.k. mouseover) kan du se vilka produkter du har valt och radera dem om du ångrar dig.
 • Beställningsrutinen för produkterna i varukorgen börjar när du klickar på fältet ”Gå till kassan”.
 • I denna beställningsrutin anger du som ny kund din räknings- och leveransadress eller loggar in dig med e-postadress och lösenord om du redan är kund och har ett kundkonto.
 • Så kan du välja ett betalningssätt och i nästa steg välja typ av leverans. Likaså kan du ändra leveransadressen.
 • I det sista momentet kan du kontrollera din beställning och ange en rabattkod. När alla uppgifter är korrekta kan du acceptera våra AAV genom att pricka för dem och du visar då att du har uppfattat din rättighet att återkalla köpet. Genom att klicka på fältet ”Köp” utför du sedan en bindande beställning av de varor som ligger i varukorgen.
  (3) Avtalsingång: Vi bekräftar per e-post att vi erhållit beställningen omedelbart när den sänts (mottagandebekräftelse). Det betyder dock ej att ett köpeavtal har ingåtts. Köpeavtalet kommer inte till stånd förrän vi sänder en separat orderbekräftelse per e-post eller åtar oss leverans av varan inom fem dagar.
  (4) Vi lagrar avtalstexten och sänder dig beställningsdata samt våra AAV inkl. upplysning av återkallningsrätt per e-post. Våra AAV kan du också när som helst läsa här. Tidigare beställningar kan du se på ditt kundkonto online.

§3 Priser

(1) Alla priser anges utan transportkostnader. Hur höga dina transportkostnader blir framgår av en lista, som kan tas fram under Fraktkostnader.
(2) För leveransen gäller våra priser vid tidpunkten för beställningen av varan i den valuta som du har valt. Alla priser gäller inklusive lagstadgad moms i den nivå som aktuellt gäller vid leverans inom ett land i EU. Vid leverans till länder utanför EU beräknar vi inte moms. Dock måste mottagaren ta på sig kostnaderna för eventuell importskatt och tullavgifter i det land dit vi levererar varan. Vid leverans till Schweiz övertar vi eventuell importmoms samt alla tullavgifter, d.v.s. mottagaren behöver inte ta på sig kostnader utöver angivet pris i landets valuta och fraktkostnader.

§4 Betalningsmodaliteter, leverans, frakt

(1) Hela inköpspriset är förfallet till betalning när köpeavtalet ingås, såvida det inte avviker enligt punkterna 2 till 4 i reglerna nedan.
(2) Du kan välja följande betalningssätt:

 • Kreditkort. För närvarande accepterar vi följande kort: Visa, Mastercard, American Express. På grund av omställningen till autentiseringslösningen 3D Secure 2.0 är vi tvungna att belasta ditt kreditkortskonto direkt efter beställning.
 • PayPal (mer information rörande betalning med Paypal finns på adress www.paypal.se),
 • Betalning mot faktura enligt Punkt 3.
 • Förskottsbetalning
 • Postförskott (postförskottsavgift 79,00 SEK)

(3) Vid köp mot faktura förfaller fakturabeloppet till betalning på den kalenderdag dag som anges i fakturan (14 kalenderdagar efter fakturadatum) för betalning till vår externa partner Klarna Bank AB (publ) (”Klarna”). Betalningssättet köp mot faktura gäller ej alla erbjudanden och förutsätter framgångsrik kontroll av kreditvärdigheten av Klarna. Om kunden efter sådan kontroll godkänns för sådant köp av ett visst erbjudande, så avvecklas betalningen i samarbete med Klarna, till vilken vi överlåtit betalningskravet. I detta fall kan kunden göra sig skuldfri enbart genom att betala till Klarna. Även vid köp mot faktura förblir vi ansvariga för svar på allmänna kundfrågor (t.ex. rörande varan, leveransen, frakt, returer, reklamationer, återkallning och gottgörelser).
(4) Leveransen utförs efter betalningsingång per efterkrav eller när den betalningstjänst som du valt vid beställningen har bekräftat att den har övertagit risken.
(5) Vi väljer typ av försändning, transportsträcka och fraktansvarig, såvida vi inte uttryckligen överenskommit något annat om detta.
(6) Vid fördröjd leverans blir du omgående informerad.

§5 Återbetalning

För att hävda rätten till återbetalning är du enbart berättigad att på grundval av förfallna motkrav få tillbaka belopp som härrör från samma rättsförhållande.

§6 Lagstadgad återkallningsrätt

När du har beställt varan i vår webbshop har du rätt att återkalla köpet enligt följande:

Upplysning rörande återkallning

Återkallningsrätt

Du har rätt att återkalla köpeavtalet inom 30 dagar utan att behöva redovisa orsaken till detta. Återkallningsfristen uppgår till 30 dagar från den dag då varan har mottagits av dig eller någon tredje man som du angivit, dock inte transportföretaget. För att utöva återkallningsrätten måste du innan återkallningsfristen löpt ut sända en entydlig förklaring rörande beslutet att återkalla avtalet till:

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Tyskland

Tel.: +46 8 446 837 07
Fax: +49 40 689 878-828
E-post: info@edel-optics.se

t.ex. i brev med posten, telefax eller e-post. För detta kan du använda bifogat mönsterformulär för återkallning, vilket dock ej är föreskrivet.

För bevakning av återkallningsfristen räcker det att du meddelar oss beslutet att åberopa återkallningsrätten innan fristen löpt ut.

Resultat av återkallningen

När du återkallar detta avtal, åligger det oss att utan dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar efter att vi erhållit meddelandet om återkallning, återbetala alla betalningar som vi erhållit från dig inklusive eventuella leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstått genom att du valt en annan typ av leverans än den fördelaktigaste standardleverans som vi hade valt). För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som använts vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; någon kostnad för återbetalningen kommer aldrig att beräknas. Vi kan avböja återbetalningen tills vi återfått varorna eller tills du dokumenterat att du sänt tillbaka dem, beroende på vilken tidpunkt som först inträffar.

Det åligger dig att sända eller lämna tillbaka varorna utan dröjsmål, och i varje fall inom 14 dagar från den dag då du gav oss besked om återkallningen. Fristen gäller om du sänder varorna innan dessa 14 dagar har löpt ut.

Vi tar på oss de direkta kostnaderna för återsändning av varorna.

Ansvaret för eventuell värdeförlust behöver du ta på dig enbart om kontroll av beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt visar att värdeförlusten uppstått genom att du hanterat varan på olämpligt sätt.

Uteslutning av återkallningsrätten

Återkallningsrätten gäller ej vid leverans av varor som tillverkats enligt din kundspecifikation eller entydigt är anpassade till dina personliga behov.

Finansierade affärer

Om du finansierar detta avtal genom lån och senare återkallar det, så är du inte längre bunden av detta, såvida inte de båda avtalen bildar en ekonomisk enhet. Detta gäller framför allt när vi – Edeloptics GmbH – samtidigt är långivaren, eller när långivaren samarbetar med oss rörande finansieringen. Om lånet redan tillställts oss när avtalet återkallas eller varan återsänds, så uppstår en relation mellan dig och långivaren avseende de rättsliga följderna av återkallningen eller återsändningen med hänsyn till våra rättigheter och åligganden i samband med det finansierade avtalet. Detta gäller ej om det aktuella avtalet handlar om förvärv av finansinstrument (t. ex. värdepapper, valutatillgångar eller derivat).

Återkallningsformulär

Om du vill återkalla avtalet, så kan du använda texten härnedan, komplettera och fylla i den och sända den till:

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Tyskland

Tel.: +46 8 40835698
Fax: +49 40 689878 828
E-Mail: info@edel-optics.se:

Härmed återkallar jag det avtal jag ingått avseende köp av nedan angivna varor/tjänster:

Beställt den:
Erhållit den:

Förbrukarens namn:
Förbrukarens adress:
Datum:
Förbrukarens underskrift (enbart vid meddelande på papper):

______________________

§7 Egendomsförbehåll

Vi förbehåller oss egendom av varan tills hela köpepriset betalats.

§8 Garanti

(1) För de varor som erbjuds i vår butik gäller lagstadgad garantirätt.
(2) Vi åtar oss ingen garanti för skador eller brister som vållats av dig genom olämplig användning/förvaring/manövrering/eller vårdslös hantering. Anspråk på ersättning för egenmäktiga reparationsförsök utesluts, såvida du ej dessförinnan utan resultat har delgivit oss en lämplig frist för sådan förbättring.

§9 Avslutande bestämmelser

(1) Här tillämpas tyska förbundsrepublikens rätt med uteslutning av FNs lag om internationella köp.
(2) Om du inte har ett rättsligt forum i Tyskland eller efter avtalsingången har flyttat din hemvist från Tyskland till annat land, eller om din hemvist var obekant när klagan väcktes, så gäller Hamburg/Tyskland för alla tvister i samband med detta avtal.
(3) Om en bestämmelse enligt dessa AAV är ogiltig, så gäller resten av avtalet utan inskränkning. Istället för den ogiltiga bestämmelsen gäller tillämpliga lagstadgade föreskrifter.

Daterat 16.5.2018

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Tyskland

Telefon: +46 8 446 837 07
Fax: +49 40 689 878-828
E-post: info@edel-optics.se
Internet: www.edel-optics.se

Auktoriserade VD:ar: Dennis Martens

Registerdomstol: Amtsgericht Hamburg
Registernummer: HRB 108926
Momsnummer: DE264070174


Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Behöver du hjälp?
Vår butik
 
Hjälpvideor för glasögon